Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dr Monika Kawczyńska

Educational background

2014 – Jagiellonian University in Cracow, Doctoral degree in European Union Law

2006-2010 – The Cracow Bar Association, Attorney at Law

2004-2005 - Katholieke Universiteit Leuven, Master of Laws (LL.M.) in European Union Law.

2004 – 2005 - The Catholic University of America (Washington D.C); School of American Law

2004 – Jagiellonian University in Cracow, Master's degree

2002-2003 - Universiteit Antwerpen, International and European Legal Studies Programme (IELSP)

2000-2001 Suffolk County Community College (New York), Diploma in English Language

Work experience

2016 until now, Teaching Assistant at the Chair of European Law, Jagiellonian University in Cracow

2017 until now, Attorney at Law, University Hospital in Cracow

2009-2017 legal expert, the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland

2006-2010 and 2016 to present tutorials on “EU Institutional Law” at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Cracow;

2018-2019 lectures on “European Union Law” at Cracow University of Economics, Postgraduate School MBA in Public Management.

2016-2017 lectures on “European Union Law” at The Cracow Bar Association

2016-2017, lectures on “European Union Law” Postgraduate School Environmental protection in Poland and the European Union

Publications

Monographs:

 1. Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Warsaw 2016, pp. 500

Articles:

 1. Combating the constitutional crisis in Poland - Can the European Union provide an effective remedy? Hungarian Journal of Legal Studies 2020, issue 1/2
 2. Specyficzne źródła prawa w dziedzinie polityki gospodarczej i pieniężnej, w: System Prawa Unii Europejskiej (red. A. Wróbel), t. 1, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej (red. S. Biernat), Warszawa 2020, C.H. Beck, p. 1187 - 1241
 3. The Court of Justice of the European Union as a Law-maker: Enhancing integration or acting ultra vires? in "Judicial Law-Making in European Constitutional Courts", M. Florczak-Wątor red., Routledge 2020, p. 203-220
 4. S. Biernat (coauthor), The Role of the Polish Constitution (Pre-2016): Development of the Liberal Democracy in European and International Context, The Role of National Constitutions in European and Global Governance, A. Albi (red.), Asser Press/Springer, The Hague, 2019, p. 745-792
 5. Odesłanie prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące wieku emerytalnego sędziów – ocena z perspektywy prawa Unii Europejskiej, Przegląd Konstytucyjny 3/2018, p. 86-117
 6. S. Biernat (coauthor), To nie podwójne standardy, Rzeczpospolita nr 294, 18 grudnia 2018
 7. S. Biernat (coauthor), Skarga na unijny traktat: w szaleństwie jest metoda, Rzeczpospolita nr 273, 23 listopada 2018
 8. S. Biernat (coauthor), Though this be Madness, yet there’s Method in’t: Pitting the Polish Constitutional Tribunal against the Luxembourg Court, Verfassungblog, 2018/10/26
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza UE jako prawo podstawowe – nowe tendencje w orzecznictwie TSUE, Unia Europejska w przededniu Brexitu, J. Barcik, M. Półtorak (red.), Warszawa 2018
 10. S. Biernat (coauthor), Czy pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego jest (nie) dopuszczalne?, Rzeczpospolita nr 205, 4 września 2018 r.
 11. S. Biernat (coauthor), Prokurator generalny (udaje?) że nie zna prawa unijnego, Rzeczpospolita nr 199, 27 sierpnia 2018 r.
 12. S. Biernat (coauthor), Why the Polish Supreme Court’s Reference on Judicial Independence to the CJEU is Admissible after all, Verfassungsblog, 2018/8/23
 13. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w związku z naruszeniem obowiązku notyfikacji przepisów technicznych – z perspektywy prawa UE, M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, p. 329-364
 14. M. Kiełbasa (coauthor), Sprawozdanie z Kongresu SIPE Odpowiedzialność i Kontrola w Państwie Konstytucyjnym oraz Unii Europejskiej w Czasach Przemian, Państwo i Prawo, 12/2014, p. 105-107.
 15. Kontrola zgodności z Konstytucją aktów unijnego prawa pochodnego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, S. Dudzik, N. Półtorak (red.), Warszawa 2014, p. 213 – 243.
 16. Concurrent Liability of the European Union and the Member States, Responsibility, Accountability and Control of the Constitutional State and the European Union in Changing Times, J. Iliopoulos-Strangas, S. Biernat, M. Potacs (red.) Nomos, Heidelberg 2014, p. 73-93
 17. Procedura pytań prejudycjalnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, S. Biernat, S. Dudzik (red.), Wolters Kluwer Warsaw, 2010, p. 172-207
 18. Swobodny przepływ pacjentów w Unii Europejskiej, Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, S. Biernat, S. Dudzik (red.), Wolters Kluwer Warszawa 2009, p. 296-322.
 19. Europejski Konstytucjonalizm oraz Trzy Modele Socjalnej Europy - przekład tekstu Adwokata Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Miguela Poiares Maduro, Nowa Europa, Natolin, nr VII, 2008, p. 317-343
 20. Status sankcji ekonomicznych ONZ w systemie prawnym Unii Europejskiej a ochrona praw jednostek w dobie walki z terroryzmem, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ, nr 14-15, 2008, p. 65 – 89.

Additional information

Project director "Interim measures as an instrument for the protection of the individual's rights under European Union law" financed by the National Centre of Science, 2020-2021

Project participant 'Position and scope of application of the EU Charter of Fundamental Rights in the case law of constitutional courts of Poland and the Czech Republic' financed by the National Agency for Academic Exchange, 2019-2021

Project participant 'The Role and Future of National Constitutions in European and Global Governance' financed by the European Research Council, 2019-2021

Receiving the Jagiellonian University Rector award for high performance in teaching in 2017/2018

Member of the Centre for Interdisciplinary Constitutional Studies

Web Content Display Web Content Display