Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

E-administracja – europejskie wyzwania dla administracji publicznej w państwach członkowskich UE i krajach partnerskich / eGovEU+

Nr projektu: 620033-EPP-1-2020-1-PL-EPPJMO-MODULE
Czas trwania: 15 września 2020- 14 września 2023

Celem projektu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat wdrażania e-administracji w Europie wśród studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach prawo i administracja, którzy zdobywają jedynie ogólną wiedzę na temat funkcjonowania UE i prawa unijnego. Działania te skierowane są w szczególności do studentów, którzy zamierzają podjąć pracę w administracji publicznej (dydaktyka). Kolejnym celem projektu jest podjęcie działań upowszechniających wiedzę o e-administracji skierowanych do pracowników administracji publicznej stosujących nowe technologie w swojej codziennej pracy (praktyka). Projekt jest również dla młodych naukowców - doktorantów i studentów - niepowtarzalną okazją do zaprezentowania i przedyskutowania podczas konferencji wyników badań naukowych z profesorami prawa i ekonomii oraz praktykami. Konferencje stanowią także forum dyskusji na temat najlepszych praktyk dotyczących digitalizacji administracji w krajach partnerskich UE, dzięki współpracy z Uniwersytetami w Serbii, Macedonii Północnej, Ukrainie, Mołdawii i Albanii (badania naukowe).

Działania podejmowane w ramach projektu:

  1. Specjalistyczny kurs dydaktyczny E-administracja jako europejskie wyzwanie dla administracji publicznej w Polsce obejmujący zagadania: europejska administracja publiczna w erze cyfrowej, elektroniczny dostęp do informacji sektora publicznego; wpływ e-administracji na gospodarkę i zarządzanie publiczne; e-cła; e-zamówienia publiczne; e-administracja i jej implikacje dla prywatności danych; cyfrowe usługi publiczne; cyfryzacja postępowania administracyjnego; e-administracja wspierająca jednolity rynek europejski; e-mediacja w sprawach administracyjnych; e-administracja i cyberbezpieczeństwo.

  2. Coroczna konferencja z zakresu e-administracji

    2021 - "E-administracja. Skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej "

    2022 - " E-administracja. Administracja skoncentrowana na obywatelu w Unii Europejskiej"

    2023 - " E-administracja. Wyzwania dla cyfrowych usług publicznych w Unii Europejskiej".

  3. Wydanie online w otwartym dostępie trzech publikacji – Jean Monnet's Research Papers.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron