Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wystąpienie dra Marka Martyniszyna, Senior Lecturer in Law na Queen's University w Belfaście

Na platformie MS Teams w dniu 21 października 2020 r. o godz. 17.00 dr Marek Martyniszyn, Senior Lecturer in Law na Queen's University w Belfaście, przedstawił referat, w którym omówił swój najnowszy artykuł pt. "Competitive Harm Crossing Borders: Regulatory Gaps and a Way Forward", który ukaże się w Journal of Competition Law & Economics.

W artykule została przeprowadzona analiza obecnych ram regulacyjnych ponadnarodowych restrykcyjnych praktyk biznesowych. Wskazano w nim  także kluczowe luki, które umożliwiają rozkwit praktyk antykonkurencyjnych, powodując transgraniczny transfer kapitału, zazwyczaj z mniej zamożnych państw. Artykuł oferuje szereg pragmatycznych zaleceń politycznych, które mogą zmniejszyć istniejące luki regulacyjne. Zainteresowanych tą pracą zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z dr Martyniszynem poprzez e-mail: m.martyniszyn@qub.ac.uk.

Praca dr Martyniszyna jest również dostępna przez SSRN pod adresem http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=866196.

Dr Martyniszyn podzielił się również swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania OneNote Classroom jako platformy ułatwiającej zaangażowanie studentów na zajęciach i poza nimi, którą zaadaptował w nowo opracowanym module Erasmus+ Jean Monnet "Comparative Competition Law" (szczegóły dotyczące tego projektu można znaleźć na stronie: https://blogs.qub.ac.uk/erasmusplus-comparative-competition-law/)). Refleksja na temat wykorzystania OneNote Classroom w tym kontekście znajdują się na stronie: https://pure.qub.ac.uk/en/publications/using-onenote-to-facilitate-students-engagement.

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy naukowi Katedry Prawa Europejskiego, Katedry Prawa Ochrony Środowiska, doktoranci z obu Katedr, a także pracownicy naukowi z innych ośrodków akademickich, m.in. z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron