Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Referat „Rola Sądu UE w unijnym systemie prawnym"

W dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 17.00 na platformie MS Teams sędzia Sądu UE - Prof. UJ dr hab. Nina Półtorak zaprezentowała referat pt. „Rola Sądu UE w unijnym systemie prawnym".

Wydarzenie odbyła się w ramach spotkania naukowego Katedry Prawa Europejskiego oraz Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkanie było okazją do przeprowadzenia dyskusji w gronie zaangażowanych przedstawicieli różnych środowisk akademickich między innymi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie czy Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. UJ dr hab. Nina Półtorak - absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995); doktor prawa (2001); doktor habilitowany nauk prawnych (2011); adiunkt (2003-2013), a następnie (od 2013 r.) profesor w Katedrze Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim; sędzia Sądu UE od dnia 13 kwietnia 2016 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron