Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja E-administracja. Skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej

W dniach 12-13 maja 2021 roku Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zorganizowała konferencję międzynarodową zatytułowaną „E-administracja. Skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej.”

Uczestników konferencji powitał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jerzy Pisuliński oraz dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimiera Juszka.

Tematy referatów dotyczyły e-administracji z perspektywy prawa europejskiego, transformacji cyfrowej europejskiej administracji, cyfryzacji administracji jako katalizatora transformacji w kierunku administracji otwartej, odpowiedzialnej i świadczącej e-usługi dla obywateli, aktualnych wyzwań cyfrowych dla polskiej administracji oraz e-administracji jako czynnika zwiększającego potencjał administracji publicznej w państwach członkowskich UE i państwach stowarzyszonych.

Wśród uczestników i prelegentów wystąpili przedstawiciele instytucji i sądów UE oraz naukowcy z siedemnastu uczelni polskich i ośmiu zagranicznych z: Francji, Bułgarii, Słowacji, Rumunii, Albanii, Ukrainy i Izraela. Ciekawe wystąpienia zaprezentowali również młodzi naukowcy i studenci. Referaty polskich i zagranicznych naukowców pokazały, że proces e-administracji w poszczególnych państwach oraz w konkretnych obszarach działania organów administracji napotyka podobne trudności, a proponowane rozwiązania muszą uwzględniać interdyscyplinarne podejście do analizowanego zagadnienia. Cyfryzacja administracji stanowi proces wymagający nie tylko zmian prawnych, lecz również organizacyjnych i technicznych, nie zapominając o potrzebie wspierania osób starszych, trudniej odnajdujących się w świecie cyfrowej transformacji.

Konferencja powstała w ramach projektu Jean Monnet Module, którego koordynatorem jest prof. dr hab. Sławomir Dudzik. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji była dr hab. Inga Kawka, a członkami: dr hab. Monika Niedźwiedź, dr Małgorzata Kożuch, dr Aleksandra Sołtysińska i dr Monika Kawczyńska.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron