Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja „Obywatel w centrum działań e-administracji w Unii Europejskiej”

W dniach 8-9 czerwca 2022 roku Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Prawa i Ekonomii oraz Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zorganizowała konferencję międzynarodową zatytułowaną „Obywatel w centrum działań e-administracji w Unii Europejskiej”

Uczestników konferencji powitali: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. UP dr hab. Kazimiera Juszka, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. UP dr hab. Robert Kłaczyński, koordynator projektu Jean Monnet Module kierownik Katedry Prawa Europejskiego prof. dr hab. Sławomir Dudzik oraz przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr hab. Inga Kawka.

Tematy referatów dotyczyły e-administracji z perspektywy obywatela: zasad i wartości, które leżą u podstaw e-administracji i mogą stanowić odpowiedź na pojawiające się w tym obszarze zagrożenia i wyzwania, e-usług publicznych związanych z edukacją, medycyną i inteligentnymi miastami, e-administracji dedykowanej przedsiębiorcom, cyfryzacji sądownictwa, wpływem rozwoju e-administracji na poziom ochrony praw podstawowych, rozwiązań w zakresie e-administracji w państwach partnerskich Unii Europejskiej, narzędzi cyfrowych w administracji publicznej, rozwoju e-usług publicznych w Polsce, transformacji cyfrowej w obszarze administracji podatkowej i celnej.

Wśród uczestników i prelegentów wystąpili przedstawiciele instytucji UE, sądów, uczelni zagranicznych z Włoch, Ukrainy, Uzbekistanu, Mołdawii, Słowacji, Albanii, Serbii, Gruzji, Czech i Bułgarii oraz 17 polskich ośrodków naukowych. Ciekawe wystąpienia zaprezentowali również młodzi naukowcy i doktoranci. Wystąpienia polskich i zagranicznych naukowców i praktyków pokazały, że obywatel powinien znajdować się w centrum e-administracji w Unii Europejskiej a projektowane i stosowane narzędzia powinny mu ułatwić poruszanie się w obszarze usług publicznych. Cyfryzacja obejmuje nie tylko obszary tradycyjnie pojmowane jako część administracji państwa ale również – zwłaszcza po wybuchu pandemii – stała się istotnym czynnikiem sprawnego funkcjonowania sądownictwa. Rozwój e-administracji powinien przewidywać i uwzględniać zagrożenia i wyzwania związane ze stosowaniem nowych przepisów i narzędzi – podstawowe problemy dotyczą ochrony danych i respektowania praw podstawowych. Szybki rozwój informatyzacji i coraz częstsze wykorzystywanie sztucznej inteligencji wymaga ich adopcji w sposób korzystny dla świadczenia usług publicznych.

Konferencja powstała w ramach projektu Jean Monnet Module, którego koordynatorem jest prof. dr hab. Sławomir Dudzik. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji była dr hab. Inga Kawka, a członkami: dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, dr hab. Monika Niedźwiedź, dr Monika Kawczyńska, dr Łukasz Kozera, dr Małgorzata Kożuch, dr Monika Skowrońska, dr Aleksandra Sołtysińska i dr Renata Śliwa.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron