Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykład na temat ochrony praw autorskich w dekadzie cyfrowej z perspektywy prawa UE

27 października 2022

Anna Hurzhii

Anna Hurzhii

Doktor nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego, Finansowego i Informacyjnego Państwowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii (Ukraina)   

Zainteresowania naukowe:  własność intelektualna; prawo autorskie; administracja publiczna; prawo administracyjne i rodzinne. 

W UE prawo autorskie jest formą ochrony zapewnianej autorom oryginalnych dzieł autorskich, w tym utworów literackich, dramatycznych, muzycznych, artystycznych i niektórych innych dzieł intelektualnych. Ochrona ta przysługuje zarówno utworom opublikowanym, jak i niepublikowanym, niezależnie od narodowości lub miejsca zamieszkania autora. Naruszenie przez kogokolwiek któregokolwiek z praw przysługujących właścicielowi praw autorskich jest niezgodne z prawem. Wykład przybliża studentom ich prawa z zakresu prawa autorskiego oraz odpowiada na pytania: co zrobić, gdy własność intelektualna zostanie naruszona w internecie, jakie utwory podlegają ochronie autorskiej i jak nie naruszać uprawnień wynikających z prawa UE?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron