Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Monika Kawczyńska

Wykształcenie

2014 – doktor nauk prawnych o specjalności prawo Unii Europejskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2010 – radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

2004/2005 – Master of Laws (LL.M.) European Union Law, Katholieke Universiteit Leuven

2003/2004 – School of American Law, Uniwersytet Jagielloński we współpracy z The Catholic University of America, Washington D.C.

2004 – magister prawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2002/2003 – International and European Legal Studies Programme (IELP), Universitaire Instelling Antwerpen, Belgia

2000/2001 – English as a Second Language (ESL), Suffolk County Community College, New York

Doświadczenie zawodowe

2016 do chwili obecnej - asystent w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2017 do chwili obecnej - radca prawny, Zespół Radców Prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

2009-2017 - asystent sędziego, asystent-ekspert, Trybunał Konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej

2006-2010 i 2016 - Wydział Prawa i Administracji UJ, ćwiczenia z przedmiotu "Prawo ustrojowe UE"

2018-2019 - wykłady z przedmiotu „Prawo Unii Europejskiej”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, MBA in Public Management

2016-2017 - wykłady z przedmiotu „Prawo Unii Europejskiej”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

2016-2017, wykłady z przedmiotu „Prawo Unii Europejskiej” Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

Publikacje

Monografie:

 1. Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, 2016, s. 500

Artykuły:

 1. Combating the constitutional crisis in Poland - Can the European Union provide an effective remedy? Hungarian Journal of Legal Studies 2020, issue 1/2
 2. Specyficzne źródła prawa w dziedzinie polityki gospodarczej i pieniężnej, w: System Prawa Unii Europejskiej (red. A. Wróbel), t. 1, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej (red. S. Biernat), Warszawa 2020, C.H. Beck, s. 1187 - 1241
 3. The Court of Justice of the European Union as a Law-maker: Enhancing integration or acting ultra vires? in "Judicial Law-Making in European Constitutional Courts", M. Florczak-Wątor red., Routledge 2020, s. 203-220
 4. S. Biernat (współautor), The Role of the Polish Constitution (Pre-2016): Development of the Liberal Democracy in European and International Context, The Role of National Constitutions in European and Global Governance, A. Albi (red.), Asser Press/Springer, The Hague, 2019, s. 745-792
 5. Odesłanie prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące wieku emerytalnego sędziów – ocena z perspektywy prawa Unii Europejskiej, Przegląd Konstytucyjny 3/2018, s. 86-117
 6. S. Biernat (współautor), To nie podwójne standardy, Rzeczpospolita nr 294, 18 grudnia 2018
 7. S. Biernat (współautor), Skarga na unijny traktat: w szaleństwie jest metoda, Rzeczpospolita nr 273, 23 listopada 2018
 8. S. Biernat (współautor), Though this be Madness, yet there’s Method in’t: Pitting the Polish Constitutional Tribunal against the Luxembourg Court, Verfassungblog, 2018/10/26
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza UE jako prawo podstawowe – nowe tendencje w orzecznictwie TSUE, Unia Europejska w przededniu Brexitu, J. Barcik, M. Półtorak (red.), Warszawa 2018
 10. S. Biernat (współautor), Czy pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego jest (nie) dopuszczalne?, Rzeczpospolita nr 205, 4 września 2018 r.
 11. S. Biernat (współautor), Prokurator generalny (udaje?) że nie zna prawa unijnego, Rzeczpospolita nr 199, 27 sierpnia 2018 r.
 12. S. Biernat (współautor), Why the Polish Supreme Court’s Reference on Judicial Independence to the CJEU is Admissible after all, Verfassungsblog, 2018/8/23
 13. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w związku z naruszeniem obowiązku notyfikacji przepisów technicznych – z perspektywy prawa UE, M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 329-364
 14. M. Kiełbasa (współautor), Sprawozdanie z Kongresu SIPE Odpowiedzialność i Kontrola w Państwie Konstytucyjnym oraz Unii Europejskiej w Czasach Przemian, Państwo i Prawo, 12/2014, s. 105-107.
 15. Kontrola zgodności z Konstytucją aktów unijnego prawa pochodnego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, S. Dudzik, N. Półtorak (red.), Warszawa 2014, s. 213 – 243.
 16. Concurrent Liability of the European Union and the Member States, Responsibility, Accountability and Control of the Constitutional State and the European Union in Changing Times, J. Iliopoulos-Strangas, S. Biernat, M. Potacs (red.) Nomos, Heidelberg 2014, s. 73-93
 17. Procedura pytań prejudycjalnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, S. Biernat, S. Dudzik (red.), Wolters Kluwer Warsaw, 2010, s. 172-207
 18. Swobodny przepływ pacjentów w Unii Europejskiej, Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, S. Biernat, S. Dudzik (red.), Wolters Kluwer Warszawa 2009, s. 296-322.
 19. Europejski Konstytucjonalizm oraz Trzy Modele Socjalnej Europy - przekład tekstu Adwokata Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Miguela Poiares Maduro, Nowa Europa, Natolin, nr VII, 2008, s. 317-343
 20. Status sankcji ekonomicznych ONZ w systemie prawnym Unii Europejskiej a ochrona praw jednostek w dobie walki z terroryzmem, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ, nr 14-15, 2008, s. 65 – 89.

Informacje dodatkowe

Kierownik projektu "Środki tymczasowe jako instrument ochrony praw jednostek wynikających z prawa Unii Europejskiej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, 2020-2021.

Uczestnik projektu "Pozycja i zakres stosowania Karty Praw Podstawowych UE w orzecznictwie sądów konstytucyjnych Polski i Republiki Czeskiej" finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, 2019-2021

Uczestnik projektu "Rola i przyszłość konstytucji krajowych w zarządzaniu na poziomie europejskim i globalnym” finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, 2012-2019

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wysoką jakość pracy dydaktycznej 2017/2018

Członek Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron