Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawozdanie z konferencji

W dniach 17-18 maja 2023 roku Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zorganizowała konferencję międzynarodową zatytułowaną „E-administracja. Wyzwania dla cyfrowych usług publicznych w Unii Europejskiej.” Uczestników konferencji powitali: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, w imieniu Dyrektora Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dra hab. inż. Andrzeja Kozery Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia dr Urszula Kosielińska-Grabowska, koordynator projektu Jean Monnet Module i kierownik Katedry Prawa Europejskiego prof. dr hab. Sławomir Dudzik oraz przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr. hab. Inga Kawka, prof. UJ.

Tematy referatów dotyczyły zagadnień z zakresu cyfrowych usług publicznych w Unii Europejskiej: zasad i wartości, które powinny być uwzględnione w procesie świadczenia cyfrowych usług publicznych, szans i zagrożeń dla rozwoju cyfrowych usług publicznych w Unii Europejskiej, inkluzywnych cyfrowych usług publicznych, rozwoju cyfrowych usług publicznych z perspektywy prawa europejskiego oraz wpływu regulacji unijnych na rozwój krajowych instrumentów prawnych. W trakcie konferencji poruszono również zagadnienia dotyczące wyzwań dla e-administracji państw kandydujących i partnerskich Unii Europejskiej oraz obejmujące proces rozwoju e-usług publicznych w Polsce.

Wśród uczestników i prelegentów wystąpili przedstawiciele instytucji UE, uczelni polskich i zagranicznych z Hiszpanii, Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Armenii, Mołdawii, Północnej Macedonii, Serbii, Gruzji i Uzbekistanu. Ciekawe wystąpienia zaprezentowali również młodzi naukowcy i doktoranci. Wystąpienia polskich i zagranicznych naukowców i praktyków pokazały, że rozwój cyfrowych usług publicznych powinien uwzględniać wartości i zasady, które stanowią fundament procesu tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Szczególnym wyzwaniem jest ochrona danych osobowych i praw podstawowych w procesie projektowania instrumentów prawnych w obszarze e-usług publicznych. Nie można również zapominać o problemach związanych z potencjalnym i faktycznym wykluczeniem cyfrowym, czemu zaradzić mogą rozwiązania hybrydowe w procesie świadczenia usług publicznych. Rozwój nowych technologii wymaga również dostosowania obecnych rozwiązań prawnych do elektronicznych postaci dokumentów. Cyfrowe usługi publiczne są istotne w rozwoju inteligentnych miast, w wymiarze sprawiedliwości oraz w obszarze administracji, przy realizowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska, energetyki oraz w sektorze prywatnych przedsiębiorstw. E-usługi publiczne wykorzystują również rozwiązania oparte na rozwoju sztucznej inteligencji.

Konferencja powstała w ramach projektu Jean Monnet Module, którego koordynatorem jest prof. dr hab. Sławomir Dudzik. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji była prof. UJ dr hab. Inga Kawka, a członkami: dr hab. Monika Niedźwiedź, prof. UP dr Renata Śliwa, dr Monika Kawczyńska, dr Łukasz Kozera, dr Małgorzata Kożuch, dr Monika Skowrońska i dr Aleksandra Sołtysińska.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron