Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jean Monnet Module

E-administracja - europejskie wyzwania dla administracji publicznej w państwach członkowskich UE i krajach partnerskich

eGovernment - European Challenges for Public Administration in EU Member States and Partner Countries
eGovEU+


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Katedra Prawa Europejskiego WPiA

wraz z
Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Prawa i Ekonomii

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Obywatel w centrum działań e-administracji w Unii Europejskiej

8-9 czerwca 2022

Miejsce konferencji

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Bracka 12

Pałac Larischa

Sala Audytoryjna

Tematyka konferencji:

Tematyka konferencji obejmuje analizę wdrożenia i funkcjonowania e-administracji w Polsce i w Europie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu cyfryzacji na działalność administracji publicznej na rzecz obywateli. Transformacja cyfrowa administracji jest bowiem postrzegana jako odpowiedź na potrzebę dostosowania działalności administracji publicznej do zmieniających się potrzeb społeczeństwa.

Ambicją organizatorów konferencji jest wywołanie i zainicjowanie debaty naukowej angażującej naukowców oraz praktyków dotyczącej odpowiedzi na pytanie, czy technologie informacyjne i komunikacyjne czynią administrację europejską i krajową bardziej zorientowaną na obywatela?

Szczególna uwaga zostanie skierowana na e-administrację, jako podstawę bezpośredniej i pośredniej poprawy jakości życia ludzi. Celem konferencji Jean Monnet Module jest ustalenie wpływu nowych, technologicznych kanałów interakcji między administracją i obywatelami, na strukturę organizacyjną i dynamikę administracji publicznej oraz na świadczenie usług publicznych.

Ze względu na to, iż polska administracja publiczna funkcjonuje w europejskiej przestrzeni administracyjnej, refleksji naukowej wymaga także problematyka e-administracji w UE i innych krajach europejskich, w tym w krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, a także zagadnień sposobu, rozmiarów i celów wykorzystania narzędzi elektronicznych do współpracy administracji krajowej z administracją europejską.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje takie dziedziny, jak: prawo, ekonomia, nauka o administracji, nauka o zarządzaniu.  Celem konferencji jest także analiza funkcjonowania e-administracji z punktu widzenia: aktualnych zmian i tendencji w prawie administracyjnym polskim, unijnym oraz państw europejskich, organizacji i zarządzania w administracji publicznej, koncepcji, priorytetów i działań władz, a także relacji między przedstawicielami administracji publicznej i obywatelami, historycznych oraz społeczno-politycznych uwarunkowań zmian w administracji publicznej wynikających z jej cyfryzacji.

Panele:

 1. Administracja elektroniczna dla obywateli: elektroniczny dostęp do informacji o sprawach administracyjnych i usługach publicznych; przyjazne dla obywatela publiczne strony i platformy internetowe; cyfryzacja a sprawność obsługi administracyjnej; odpowiedzialności administracji i usługodawców publicznych w dobie cyfryzacji administracji; e-administracja a prawa podstawowe, w szczególności ochrona prawa do prywatności i danych osobowych.
 2. Umiejętności cyfrowe obywateli jako warunek rozwoju e-administracji: wykluczenie cyfrowe, społeczeństwo cyfrowe; dostępność usług cyfrowych, w tym dostęp do Internetu; edukacja cyfrowa.
 3. Usługi publiczne online dostępne dla obywateli: eID; dokumenty elektroniczne; podpis elektroniczny; e-podatki; e-faktury, recepty lekarskie online; e-głosowanie; e-policja; e-opieka zdrowotna; e-notariusz; e-spis; e-szkoła; poczta cyfrowa; sieci elektroniczne do wymiany danych medycznych z innymi świadczeniodawcami i specjalistami opieki zdrowotnej; inteligentne miasta.
 4. Od e-rządzenia do e-zarządzania w UE i w państwach członkowskich: demokratyzacja życia publicznego dzięki cyfrowej transformacji w UE i w państwach członkowskich, bliskość i dostępność administracji dla obywateli za sprawą nowych technologii, e-partycypacja społeczna, e-konsultacje publiczne;  e-administracja a wpływ obywateli na proces decyzyjny w administracji publicznej.

II. Informacje organizacyjne

 1. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz online za pomocą komunikatora internetowego.
 2. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim streszczeniem (około 1000 znaków) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2022 wypełniając formularz zgłoszeniowy.

  O zaakceptowaniu referatu Komitet Organizacyjny powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji otrzymają do dnia 10 kwietnia 2022 informację o przyjęciu  referatu do wygłoszenia. Konspekty referatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji należy przesyłać do 18 maja 2022 na adres: inga.kawka@uj.edu.pl Możliwe jest zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu.

 3. Organizatorzy zamierzają wydać artykuły pokonferencyjne w monografii,
  w punktowanym wydawnictwie z listy MEN. Warunkiem druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji. Artykuły należy przesyłać do 31 sierpnia 2022 na adres: inga.kawka@uj.edu.pl Monografia obejmująca artykuły z konferencji o  e-administracji, która odbyła się w poprzednim roku akademickim ukarze się w wolnym dostępie do końca marca - https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/353
 4. Przewidziany czas wystąpienia na Konferencji to 15 minut + 10 minut na dyskusję.
 5. Opłata konferencyjna dla osób uczestniczących w konferencji na miejscu z referatem wynosi 450 zł, na miejscu bez referatu – 250 zł. Opłata nie uwzględnia noclegów.
 6. Opłata konferencyjna dla osób uczestniczących w konferencji online wynosi 250 zł.
 7. Uczestnictwo w konferencji online i bez referatu jest bezpłatne.
 8. Płatności należy dokonać przelewem do dnia 18 maja 2022 na konto Wydziału Prawa i Administracji UJ - PEKAO S.A. O/Kraków:
  • przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484
  • przelew zagraniczny PL 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484 kod SWIFT: PKOPPLPW

  tytułem  (konieczne): E-administracja + imię i nazwisko uczestnika

  W razie rezygnacji z udziału w Konferencji wpłata nie podlega zwrotowi.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

w imieniu Organizatorów Konferencji

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik
Dr hab. Inga Kawka

Materiały

Konspekty wystąpień:

Agata Pik

Alan Beroud

Alan Beroud

Anna Rudnieva

Belinda Halilaj

Julia Volkova

Małgorzata Sieradzka

Marek Świerczyński

Marta Grabowska

Oljana Hoxhaj

Surayyo Usmanova

Tomasz Podleśny

Yuliia Malovana

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Inga Kawka (Przewodnicząca)

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik

Prof. UP dr hab. Kazimiera Juszka

Dr hab. Monika Niedźwiedź

Dr Monika Kawczyńska

Dr Łukasz Kozera

Dr Małgorzata Kożuch

Dr Monika Skowrońska

Dr Aleksandra Sołtysińska

Dr Renata Śliwa

Pliki do pobrania
pdf
Jean Monnet Module - zaproszenie
pdf
Program konferencji
pdf
Plakat
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron